મધ્યાહન ભોજન યોજના અંતર્ગત ભરતી 2022, વાંચો ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન

મધ્યાહન ભોજન યોજના અંતર્ગત ભરતી 2022

મધ્યાહન ભોજન યોજના અંતર્ગત ભરતી 2022: મધ્યાહન ભોજન યોજના અંતર્ગત ભરતી 2022 અરજી 30 જુલાઈ 2022 પહેલા અરજી કરો, મધ્યાહન ભોજન યોજના અંતર્ગત ભરતી માટે અખબારમાં જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. ઉમેદવારો નોકરીની સૂચના, વય મર્યાદા, ખાલી જગ્યાની વિગતો, પગાર ધોરણની સૂચના, અરજીનું પગલું, પસંદગીના માપદંડો, તારીખની માહિતી અને સૂચનાની લિંક નીચે ચેક કરી શકે છે. … Read more

હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી ભરતી 2022, વાંચો ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન

હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી ભરતી 2022

હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી , પાટણ (HNGU ભરતી 2022) એ વિવિધ પોસ્ટ્સ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે.યોગ્ય પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેમની અરજી નીચે આપેલ માહિતીએપ દ્વારા જણાવેલ સરનામે મોકલવાની રહેશે હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સીટી ભરતી 2022 – વિગતો સંસ્થાનું નામ હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી – HNGU પોસ્ટનું નામ વિવિધ જગ્યાઓ જોબ લોકેશન પાટણ છેલ્લી તારીખ … Read more

પાટણ નગરપાલિકા ભરતી 2021

પાટણ નગરપાલિકા ભરતી 2021

પાટણ નગરપાલિકા ભરતી 2021 : પાટણ નગરપાલિકાએ ફાયર ઓફિસર, ડ્રાઈવર અને ફાયરમેનની પોસ્ટ ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોને આમંત્રણ આપતા રોજગાર સૂચના બહાર પાડી છે .આ પાટણ નગરપાલિકા નોકરીઓ 2021 માટે જોઈ રહેલા રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સરસ તક છે. પાટણ નગરપાલિકામાં નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો