ગ્રેજ્યુએટ માટે સ્ટેટ બેંક માં ભરતી 2022, ઓનલાઈન અરજી કરો @sbi.co.in

ગ્રેજ્યુએટ માટે સ્ટેટ બેંક માં ભરતી 2022,

ગ્રેજ્યુએટ માટે સ્ટેટ બેંક માં ભરતી 2022 : SBI PO ભરતી 2022 : સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયાએ તાજેતરમાં 1673 SBI પ્રોબેશનરી ઑફિસર (PO) ભરતી 2022 માટે અરજી આમંત્રિત કરી છે , લાયક ઉમેદવારો 12/10/2022 પહેલાં ઑનલાઇન અરજી કરે છે , SBI પ્રોબેશનરી ઑફિસર વિશે વધુ વિગત માટે નીચે આપેલ લેખ વાંચવા વિનતી છે.SBI PO નોટિફિકેશન … Read more

[ આજે છેલ્લી તારીખ ] IBPS દ્વારા વિવિધ બેંકોમાં 6432 જગ્યાઓ માટે નવી ભરતી 2022, @ibps.in

IBPS દ્વારા વિવિધ બેંકોમાં 6432 જગ્યાઓ માટે નવી ભરતી 2022

IBPS દ્વારા વિવિધ બેંકોમાં 6432 જગ્યાઓ માટે નવી ભરતી 2022 : IBPS દ્રારા બેંક માં આવી ભરતી ૨૦૨૨ : IBPS PO ભરતી 2022 બહાર પાડવામાં આવી છે , આ ભરતી ૬૪૩૨ જેટલી ક્લાસ-૩ માટે ભરતી કરવામાં આવશે આજે આ ભરતી વિષે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું જેવી કે વય મર્યાદા લાયકાત વગેરે માહિતી મેળવવા માટે આ લેખ પુરા … Read more

7 પાસ માટે બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2022, વાંચો ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન @ bankofbaroda.in

7 પાસ માટે બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2022

7 પાસ માટે બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2022 : બેંક ઓફ બરોડા એ ભારતની સૌથી મોટી બેંકોમાંની એક છે. તે આખા વર્ષ દરમિયાન વિવિધ ભરતીઓ કરે છે. હાલમાં, બેંક વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી હાથ ધરે છે. બેંક ઓફ બરોડામાં ભરતી 2022 સંસ્થાનું નામ બેંક ઓફ બરોડા પોસ્ટનું નામ ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ પોસ્ટ-૧, ફાઇનાન્સીયલ એડવાઈઝર પોસ્ટ – … Read more

ICPS વલસાડ ભરતી 2022, વાંચો ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન

ICPS વલસાડ ભરતી 2022

ICPS વલસાડ ભરતી 2022 : સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના વલસાડ દ્વારા વિવિધ પોસ્ટ્સ માટે ભરતી 2022 : સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવેલ ભારત સરકારની સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના (ICPS)  એ તાજેતરમાં મદદનીશ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર માટે અરજી આમંત્રિત કરી છે. ) અને અન્ય ભરતી 2022 , લાયક ઉમેદવારો જાહેરાતની તારીખથી … Read more

આશ્રમશાળામાં શિક્ષણ સહાયક ભરતી 2022 , વાંચો ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન

આશ્રમશાળામાં શિક્ષણ સહાયક ભરતી 2022

શિક્ષણ સહાયક ભરતી 2022 : પંચમહાલ જીલ્લા ઉત્કર્ષ મંડળ વિરણીયા મુ.પો.વિરણીયા તા.મોરવા(હડફ) જી.પંચમહાલ સંચાલિત ઉચ્ચત્તર ઉત્તર બુનિયાદી આશ્રમ શાળા, મુ.પો. ભુવર તા. મોરવા (હડફ) જી. પંચમહાલ માટે નીચે મુજબની લાયકાત ધરાવતા શિક્ષણ સહાયક માટે નીચે મુજબની લાયકાત ધરાવતા શિક્ષણ સહાયક ભરતી માટે અરજી આમંત્રિત કરી છે , પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેમની અરજી નીચે આપેલ માહિતીએપ … Read more

ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022, ફોર્મ ભરાવવાની શરૂઆત, અહીંથી કરો અરજી

ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022

ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022, ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશનદ્વારા જનરલ મેનેજર/ સિનિયર ડીજીએમ/ આસિસ્ટન્ટ મેનેજર/ સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ અને વગેરે જગ્યાઓ પર ભરતી 2022, લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી … Read more

મદદનીશ વન સંરક્ષણ ભરતી 2022,ઓનલાઈન અરજી કરો @gpsc.gujarat.gov.in

મદદનીશ વન સંરક્ષણ ભરતી 2022

મદદનીશ વન સંરક્ષણ ભરતી 2022 : ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (GPSC) દ્વારા કુલ 38મદદનીશ વન સંરક્ષણ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. સતાવાર વેબસાઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/ ગુજરાત વહીવટી સેવા અને મુલ્કી સેવા માટેની GPSC ક્લાસ 1 & 2ની જાહેરાત આ વર્ષે પ્રસિદ્ધ થઇ છે. GPSC Recruitment 2022 | www.gpsc.gujarat.gov.in | Posts:  Assistant Conservator of Forest, … Read more

GPSC નાયબ મામલતદાર નાયબ સેક્સન અધિકારી અને ચીફ ઓફિસર ભરતી 2022,ઓનલાઈન અરજી કરો @gpsc.gujarat.gov.in

GPSC નાયબ મામલતદાર નાયબ સેક્સન અધિકારી અને ચીફ ઓફિસર ભરતી 2022

GPSC ભરતી 2022 : GPSC દ્વારા વિવિધ 260 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર (GPSC OJAS) ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (GPSC) દ્વારા કુલ 260 નાયબ સેક્સન અધિકારી/ નાયબ મામલતદાર, નાયબ સેક્સન અધિકારી (સચિવાલય) ,ચીફ ઓફિસર ,મ્યુનિસિપલ એકાઉન્ટ ઓફિસર ,પશુ નિરીક્ષક ,વન રક્ષક જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. સતાવાર વેબસાઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/ ગુજરાત વહીવટી સેવા અને મુલ્કી … Read more

ગુજરાત રોજગાર ભરતી મેળો 2022 , જુઓ તમારા જિલ્લાનું સ્થળ @anubandham.gujarat.gov.in

ગુજરાત રોજગાર ભરતી મેળો 2022

ગુજરાત રોજગાર ભરતી મેળો 2022 : હમણાં તાજેતરમાં જ ગુજરાતમાં ઘણા બધા ભરતી મેળાના આયોજનો થયા છે, આ અંતર્ગત ઘણા ઉમેદવારોને મનમાં એવું હોય છે કે આ ભરતી મેળામાં ઉમેદવારની કઈ રીતે પસંદગી કરવામાં આવે છે? ભરતી મેળાની લાયકાત શું હોય છે ? તથા ભરતી મેળાનું આયોજન કોના દ્વારા અને કઈ જગ્યાઓ તથા ભરતી મેળાનો … Read more

નવોદય વિદ્યાલય સમિતિમાં ભરતી 2022 , ઓનલાઈન અરજી કરો @navodaya.gov.in

નવોદય વિદ્યાલય સમિતિમાં ભરતી 2022

નવોદય વિદ્યાલય સમિતિમાં ભરતી 2022 |NVS ભરતી 2022 1616 PGT માટે અરજી કરો | TGT | NVS ભરતી 2022 :  નવોદય વિદ્યાલય સમિતિ (NVS) એ PGT માટે ખાલી જગ્યા માટે સત્તાવાર સૂચના પ્રકાશિત કરી છે | TGT અને શિક્ષકોની ભરતી 2022 ની વિવિધ શ્રેણી, લાયક ઉમેદવારો 22.07.2022 પહેલા ઓનલાઇન અરજી કરે છે. નવોદય વિદ્યાલય સમિતિમાં ભરતી 2022 સંસ્થા નુ નામ … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો