ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગે અગત્યની જાહેરાત

GSSSB CCE Call Letter 2024

GSSSB CCE Call Letter 2024 : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક: ૨૧૨/૨૦૨૩૨૪, ગુજરાત ગૌણ સેવા, વર્ગ-3 (ગ્રુપ-A તથા ગ્રુપ-B) ની પ્રથમ તબક્કાની સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અંતર્ગત ઉમેદવારોને તા. ૦૬/૦૪/૨૦૨૪ સુધીમાં કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગે તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૪ના રોજ મંડળની વેબસાઇટ પર જાહેરાત પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે. GSSSB કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગે અગત્યની … Read more

GSSSB CCE Call Letter 2024, ગુજરાત ગૌણ સેવા જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર જાહેર, જુઓ તમારું પરીક્ષા કેન્દ્ર જોવા

GSSSB CCE Call Letter 2024

GSSSB CCE Call Letter 2024 : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવનાર વર્ગ-3 ( ગ્રુપ-A અને ગ્રુપ-B)ની સંયુક્ત પરીક્ષા (Gujarat Subordinate Services Class-III Combined Competitive Examination) માટે MCQ CBRT (Computer Based Recruitment Test) કોલ લેટર જાહેર, આ પરીક્ષા માટે નીચે દર્શાવ્યા મુજબના સમયગાળા દરમ્યાન ઉમેદવારે પોતાના પ્રવેશપત્ર-કમ-હાજરીપત્રક (કોલલેટર/હોલ ટીકીટ) અને તેની સાથેની ઉમેદવારો … Read more

Karkirdi Margadarshan 2024 : ધો 10 અને ધો 12 પછી શું કરવું , તમામ અભ્યાસક્રમની માહિતી જુઓ

Karkirdi Margadarshan 2024

Karkirdi Margadarshan 2024 : હમણાં જ ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 ની બોર્ડ ની પરીક્ષાઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, ઘણા વાલીઓ અને વિધાર્થીઓ ને એક મનમાં પ્રશ્ન હશે મારા પુત્ર કે પુત્રી ને ધોરણ 10 પછી અને ધોરણ 12 અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી આગળ શું કરવું એની આજે અમે તમને સંપૂર્ણ ચાર્ટ દ્વારા માહિતી આપીશું. … Read more

IBPS ભરતી 2024, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બેન્કિંગ પર્સનલ સિલેકશન માં બમ્પર ભરતી, અહીંથી કરો અરજી

IBPS ભરતી 2024

IBPS ભરતી 2024 : ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બેન્કિંગ પર્સનલ સિલેકશન (IBPS)  એ વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે, લાયક ઉમેદવારો 12/04/2024 પહેલા ઓનલાઈન અરજી કરે છે, IBPS Bharti 2024 વિશે વધુ વિગતો ભરતી માહિતી જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. IBPS … Read more

RPF ભરતી 2024, રેલ્વે પોલીસ ફોર્સ માં બમ્પર ભરતી, અહીંથી કરો અરજી

RPF ભરતી 2024

RPF ભરતી 2024 : ભરતી 2024 : રેલ્વે પોલીસ ફોર્સ (RPF ) એ કોન્સ્ટેબલ, સબ ઇન્સ્પેકટર પોસ્ટ માટે ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે, લાયક ઉમેદવારો 12/04/2024 પહેલા ઓનલાઈન અરજી કરે છે, RPF Bharti 2024 વિશે વધુ વિગતો ભરતી માહિતી જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે … Read more

ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2024, જાણો ઓનલાઇન અરજી કરવાની વિગતવાર માહિતી @ikhedut.gujarat.gov.in

ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2024

Tractor Sahay Yojana 2024 : ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2024 : રાજ્યના ખેડૂતો કૃષિ ઉત્પાદન પરિવહન સરળ બનાવવાના અને રાજ્યના ખેડૂતો ટ્રેક્ટર વસાવી શકે તે હેતુથી સને 2024-25 થી રાજ્યના ખેડૂતોને ટ્રેક્ટર ની ખરીદી ઉપર નાણાંકીય સહાય આપવાની યોજના શરૂ કરેલ છે આજે આપણે આ આર્ટિકલના માધ્યમથી ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2024 વિશેની વિગતવાર માહિતી મેળવીશું. ટ્રેક્ટર સહાય … Read more

AAI ભરતી 2024, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 01 મે 2024, એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયામાં નોકરીનો મોકો

AAI ભરતી 2024

AAI ભરતી 2024 : એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા ( AAI ) એ વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે, લાયક ઉમેદવારો 01/05/2024 પહેલા ઓનલાઈન અરજી કરે છે, AAI Bharti 2024 વિશે વધુ વિગતો ભરતી માહિતી જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ … Read more

LRD ભરતી 2024, ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2024 , અહીંથી કરો અરજી

LRD ભરતી 2024

ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2024 : ગુજરાત પોલીસ ભરતી દ્વારા વિવિધ કોન્સ્ટેબલ પોસ્ટ માટે ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે, GSSSB Bharti 2024 વિશે વધુ વિગતો ભરતી માહિતી જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. LRD ભરતી 2024 સંસ્થા નુ નામ ગુજરાત પોલીસ ભરતી … Read more

Bank Holidays in April 2024 : એપ્રિલ મહિનામાં આટલા દિવસ બેંકમાં રજાઓ રહેશે, જુઓ અહીથી રજાઓનુ લિસ્ટ

Bank Holidays in April 2024

Bank Holidays in April 2024 : આ મહિનો એટલે એપ્રિલ મહિનામાં કુલ 12 દિવસ બેંક માં રજા રહેશે. આ અઠવાડિયે ધાર્મિક તહેવારો અને વિવિધ રજાઓને લીધે ભારતની તમામ બેંકો માટે રાજાઓ મળશે. Bank Holidays in April 2024 ભારતીય બેંકોમાં બેક-ટુ-બેક ધાર્મિક રજાઓ અને વિવિધ તહેવારો ની રજાઓ આવતી હોઈ છે જેમાં અમુક રાજ્યો માં નથી … Read more

ગુજરાત ગૌણ સેવા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની CBRTના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની મુદત વધારવા બાબત, વાંચો ઓફિશિયલ પરિપત્ર

ગુજરાત ગૌણ સેવા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની CBRTના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની મુદત વધારવા બાબત

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવનાર ગુજરાત ગૌણ સેવા, વર્ગ-૩ (ગ્રુપ-A તથા ગ્રુપ-B)ની સંયુકત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા (Gujarat Subordinate Services Class-III (Group-A and Group-B) Combined Competitive Examination) माटे MCQ પ્રકારની CBRT (Computer Based Recruitment Test)ના કોલલેટર (પ્રવેશપત્ર) https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપરથી તા.૨૭/૦૩/૨૦૨૪ ના રોજ ૧૪:૦૦ કલાકથી ૩૧/૦૩/૨૦૨૪ ના રાત્રિના ૨૩.૫૯ કલાક સુધી ડાઉનલોડ કરવા જણાવવામાં … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો