ધોરણ 10 અને 12નું રિઝલ્ટ એપ્રિલના અંતમાં, ચૂંટણીના કારણે 20 જ દિવસમાં રિઝલ્ટ જાહેર કરશે

ધોરણ 10 અને 12નું રિઝલ્ટ એપ્રિલના અંતમાં

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષા પૂર્ણ થઈ ગઈ હોવાથી હવે દરેક વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓને પરિણામ ની ચિંતા થતી હશે . ત્યારે શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા પેપર ચકાસણીની કામગીરી પણ ઝડપથી શરૂ કરવામાં આવી હતી. જે કામગીરી આજે પૂર્ણ થઈ જશે. આજે બોર્ડ દ્વારા પરિણામ એપ્રિલ અંત સુધીમાં તમામ પરિણામ … Read more

RTE Result 2024 : RTE પ્રવેશનો પ્રથમ રાઉન્ડ જાહેર ,જુઓ તમારા બાળક ને કઈ સ્કૂલમાં એડમિશન મળ્યું

RTE Result 2024

RTE Result 2024 : RTE પ્રવેશ પરિણામ જાહેર : ગુજરાત સરકાર દ્વારા ધ રાઈટ ઓફ ચીલ્ડ્રન ટુ ફ્રી એન્ડ પલ્સરી એજ્યુકેશન દ્વારા આજે પ્રવેશપત્ર (Admit Card) ડાઉનલોડ કરવા માટે https://rte.orpgujarat.com/ પર ક્લિક કરી પ્રિન્ટ મેળવી જે તે શાળામાં તા. ૨૨/૦૪/૨૦૨૪ સુધીમાં જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ સાથે રૂબરૂ જઈ પ્રવેશ મેળવી લેવો. અન્યથા આપનો આર.ટી.ઈ હેઠળનો પ્રવેશ રદ થશે. RTE Result … Read more

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગે અગત્યની જાહેરાત

GSSSB CCE Call Letter 2024

GSSSB CCE Call Letter 2024 : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક: ૨૧૨/૨૦૨૩૨૪, ગુજરાત ગૌણ સેવા, વર્ગ-3 (ગ્રુપ-A તથા ગ્રુપ-B) ની પ્રથમ તબક્કાની સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અંતર્ગત ઉમેદવારોને તા. ૦૬/૦૪/૨૦૨૪ સુધીમાં કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગે તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૪ના રોજ મંડળની વેબસાઇટ પર જાહેરાત પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે. GSSSB કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગે અગત્યની … Read more

GSSSB CCE Call Letter 2024, ગુજરાત ગૌણ સેવા જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર જાહેર, જુઓ તમારું પરીક્ષા કેન્દ્ર જોવા

GSSSB CCE Call Letter 2024

GSSSB CCE Call Letter 2024 : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવનાર વર્ગ-3 ( ગ્રુપ-A અને ગ્રુપ-B)ની સંયુક્ત પરીક્ષા (Gujarat Subordinate Services Class-III Combined Competitive Examination) માટે MCQ CBRT (Computer Based Recruitment Test) કોલ લેટર જાહેર, આ પરીક્ષા માટે નીચે દર્શાવ્યા મુજબના સમયગાળા દરમ્યાન ઉમેદવારે પોતાના પ્રવેશપત્ર-કમ-હાજરીપત્રક (કોલલેટર/હોલ ટીકીટ) અને તેની સાથેની ઉમેદવારો … Read more

Karkirdi Margadarshan 2024 : ધો 10 અને ધો 12 પછી શું કરવું , તમામ અભ્યાસક્રમની માહિતી જુઓ

Karkirdi Margadarshan 2024

Karkirdi Margadarshan 2024 : હમણાં જ ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 ની બોર્ડ ની પરીક્ષાઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, ઘણા વાલીઓ અને વિધાર્થીઓ ને એક મનમાં પ્રશ્ન હશે મારા પુત્ર કે પુત્રી ને ધોરણ 10 પછી અને ધોરણ 12 અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી આગળ શું કરવું એની આજે અમે તમને સંપૂર્ણ ચાર્ટ દ્વારા માહિતી આપીશું. … Read more

IBPS ભરતી 2024, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બેન્કિંગ પર્સનલ સિલેકશન માં બમ્પર ભરતી, અહીંથી કરો અરજી

IBPS ભરતી 2024

IBPS ભરતી 2024 : ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બેન્કિંગ પર્સનલ સિલેકશન (IBPS)  એ વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે, લાયક ઉમેદવારો 12/04/2024 પહેલા ઓનલાઈન અરજી કરે છે, IBPS Bharti 2024 વિશે વધુ વિગતો ભરતી માહિતી જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. IBPS … Read more

RPF ભરતી 2024, રેલ્વે પોલીસ ફોર્સ માં બમ્પર ભરતી, અહીંથી કરો અરજી

RPF ભરતી 2024

RPF ભરતી 2024 : ભરતી 2024 : રેલ્વે પોલીસ ફોર્સ (RPF ) એ કોન્સ્ટેબલ, સબ ઇન્સ્પેકટર પોસ્ટ માટે ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે, લાયક ઉમેદવારો 12/04/2024 પહેલા ઓનલાઈન અરજી કરે છે, RPF Bharti 2024 વિશે વધુ વિગતો ભરતી માહિતી જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે … Read more

AMC Recruitment 2024 : જુનિયર ક્લાર્ક ભરતી 2024 , જુઓ અરજી કરવાની માહિતી

AMC Recruitment 2024

AMC Recruitment 2024 : અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં સહાયક જુનિયર કલાર્ક અને સહાયક ટેક સુપરવાઈઝર પોસ્ટ માટે ભરતી કરવા જાહેર કરવામાં આવી છે. ભરતી માહિતી જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. AMC Recruitment 2024 સંસ્થાનું નામ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા પોસ્ટનું નામ સહાયક જુનિયર કલાર્ક અને … Read more

ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2024, જાણો ઓનલાઇન અરજી કરવાની વિગતવાર માહિતી @ikhedut.gujarat.gov.in

ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2024

Tractor Sahay Yojana 2024 : ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2024 : રાજ્યના ખેડૂતો કૃષિ ઉત્પાદન પરિવહન સરળ બનાવવાના અને રાજ્યના ખેડૂતો ટ્રેક્ટર વસાવી શકે તે હેતુથી સને 2024-25 થી રાજ્યના ખેડૂતોને ટ્રેક્ટર ની ખરીદી ઉપર નાણાંકીય સહાય આપવાની યોજના શરૂ કરેલ છે આજે આપણે આ આર્ટિકલના માધ્યમથી ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2024 વિશેની વિગતવાર માહિતી મેળવીશું. ટ્રેક્ટર સહાય … Read more

AAI ભરતી 2024, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 01 મે 2024, એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયામાં નોકરીનો મોકો

AAI ભરતી 2024

AAI ભરતી 2024 : એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા ( AAI ) એ વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે, લાયક ઉમેદવારો 01/05/2024 પહેલા ઓનલાઈન અરજી કરે છે, AAI Bharti 2024 વિશે વધુ વિગતો ભરતી માહિતી જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો