આ રક્ષાબંધન બહેનને આર્થિક સુરક્ષાની ભેટ આપો

રક્ષાબંધનનો તહેવાર ભાઈ-બહેન માટે ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે

બહેન તેના ભાઈને રાખડી બાંધે છે અને ભાઈ તેની બહેનને ભેટ આપે છે

આ ભેટો તમારી બહેનના ચહેરા પર સ્મિત લાવી શકે છે

જો તમારી બહેનનું બેંક ખાતું નથી, તો તમે તેના નામે બેંક ખાતું ખોલાવી શકો છો

તમે તમારી બહેનને રક્ષાબંધન ગિફ્ટ તરીકે પેપર ગોલ્ડ પણ ગિફ્ટ કરી શકો છો

તમે તમારી બહેનને સોના કે ચાંદીના દાગીના પણ ગિફ્ટ કરી શકો છો

તમે ઇચ્છો તો તમારી બહેનના નામે ડીમેટ ખાતું ખોલાવી શકો છો અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરીને બહેનોને ભેટ આપી શકો છો

જો તમારી બહેનના નામે મેડિકલ ઈન્સ્યોરન્સ નથી તો તમે તેને મેડિકલ ઈન્સ્યોરન્સ પણ ગિફ્ટ કરી શકો છો.