પ્રજાસત્તાક દિવસનું ભાષણ | Republic Day speech In Gujarati

પ્રજાસત્તાક દિવસનું ભાષણ

ગુજરાતીમાં પ્રજાસત્તાક દિવસનું ભાષણ (Republic Day speech In Gujarati) / પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે, સારા જ્ઞાનની બાજુએ એક નાનું ભાષણ રજૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેનો શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ, નેતાઓ તેમના ભાષણ માટે ઉપયોગ કરી શકે છે. (26 january 2022 par bhashan Gujarati). પ્રજાસત્તાક દિવસ નજીક છે અને આપણો દેશ 26મી જાન્યુઆરીએ આ પ્રસંગની ઉજવણી કરવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે. આ વર્ષે ભારત 73મો … Read more

ગુજરાતના લોકોત્સવો અને મેળા PDF બુક

ગુજરાતના લોકોત્સવો અને મેળા PDF બુક

ગુજરાતના લોકોત્સવો અને મેળા PDF બુક ગુજરાતના લોકોત્સવો અને મેળા PDF બુક ????દરેક પરીક્ષા માટે ઉપીયોગી???? ટોટલ 84 પેજ પ્રાચીન મેળાઓ જેવા કે ડાંગ દરબાર, કવાંટનો મેળો, ચૂલનો મેળો, કચ્છના મેળા, વરાણાનો મેળો તેમજ અન્ય મેળાઓની સંપુર્ણ માહિતી વિગતવાર લોકોત્સવો- જેમ કે ઉતરાઈ ઉત્સવ, તાના-રીરી મહોત્સવ, રણોત્સવ તેમજ અન્ય લોકોત્સવોની સંપુર્ણ માહિતી વિગતવાર આ બુક … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો