ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ પરિણામ પુસ્તિકા 2024 , જુઓ તમારા જિલ્લાનું વિગતવાર પરિણામ

ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ પરિણામ પુસ્તિકા 2024

આજ રોજ ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા (HSCE) માર્ચ-2024 વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને ગુજકેટનું પરિણામ પ્રસિદ્ધ કરતા અમો આનંદની લાગણી અનુભવીએ છીએ.સમગ્ર રાજ્યનું પરિણામ 82.45% જેટલું પ્રાપ્ત થયેલ છે, ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ પરિણામ પુસ્તિકા 2024 ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ આવું સફળ પરિણામ પ્રાપ્ત થવા બદલ સૌને અભિનંદન. સમગ્ર વર્ષ દરમ્યાન સુચારું અભ્યાસ અને પુરુષાર્થ થકી સફળ … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો