ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2021

ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2021

ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2021 | ગુજરાત લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ (LRB) એ 10459 જગ્યાઓ માટે કોન્સ્ટેબલ/લોક રક્ષકની ભરતી માટે સત્તાવાર સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારો આ ભરતી માટે અરજી કરી શકે છે. તમે આ ભરતી વિશે વધુ વિગતો જોઈ શકો છો જેમાં પોસ્ટની સંખ્યા, પોસ્ટનું નામ, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો