ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો દ્વારા 10 પાસ પર ભરતી 2023 , અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 13 નવેમ્બર 2023

ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો દ્વારા 10 પાસ પર ભરતી 2023

ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો દ્વારા 10 પાસ પર ભરતી 2023 : ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (IB) દ્વારા સિક્યુરિટી આસિસ્ટન્ટ અને મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ (MTS) ની 677 જગ્યાઓની ભરતી માટે બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આ ભરતીના ઓનલાઈન ફોર્મ તારીખ 14 ઓક્ટોબર 2023 થી શરૂ થશે અને 13 નવેમ્બર 2023 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે. ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો દ્વારા 10 પાસ પર … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો