7/12 ની નકલ online

7/12 ની નકલ online

7/12 ની નકલ online : રાજ્ય સરકારે ખેડૂતો માટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે. રાજ્યના નાગરિકોને આજથી મહેસૂલી રેકોર્ડના નમુના નં.6, 7/12, 8-અ ઓન-લાઇન મળશે. ડિજિટલી સાઇન્ડ નકલ AnyRoR અથવા i-ORA પોર્ટલ પરથી મેળવી શકાશે. 7/12 ની નકલ online નકલ પર કયુઆર કોડ (QR Code) ઉપલબ્ધ હશે. જેથી તેની અધિકૃતતાની ખાતરી ઓન-લાઇન કોઇપણ વ્યક્તિ-સંસ્થા કરી … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો