સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022

SMC ભરતી 2022 | સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (એસએમસી) મેડિકલ ઓફિસર, સ્ટાફ નર્સ, લેબ ટેકનિશિયન, સહાયક , એન્જિનિયર અને અન્ય પોસ્ટ્સ 2022. એસએમસીએ વિવિધ પોસ્ટ માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. સમયગાળા માટે ભરતી અને રાહ યાદી બનાવવાના હેતુ માટે યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો. તમે અન્ય વિગતો મેળવી શકો છો જેમ કે પગાર, વય મર્યાદા, પ્રક્રિયા, છેલ્લી તારીખ, શૈક્ષણિક લાયકાત અને અરજી કેવી … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો