ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2022 | છેલ્લી તારીખ | હેલ્પલાઇન નંબર, અરજી ફોર્મ @digitalgujarat.gov.in

ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2022

ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2022 : ગુજરાત સરકાર દ્વારા વર્ગ પ્રી-મેટ્રિક, પોસ્ટ-મેટ્રિકના વંચિત વિદ્યાર્થીઓ અને નબળા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને તેમનો ઉચ્ચ અભ્યાસ ચાલુ રાખવા માટે ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવે છે. આ શિષ્યવૃત્તિ શાળા તેમજ કોલેજ સ્તર માટે આપવામાં આવે છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય 12મા ધોરણ પછી અભ્યાસ ચાલુ રાખવા ઈચ્છુક વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવાનો છે. આ શિષ્યવૃત્તિઓ વિશે … Read more

ગુજરાત બોર્ડનું 2022-23 કેલેન્ડર જાહેર , ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષા 14 માર્ચથી શરૂ થશે

ગુજરાત બોર્ડનું 2022-23 કેલેન્ડર જાહેર

ગુજરાત બોર્ડનું 2022-23 કેલેન્ડર જાહેર : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડનું વર્ષ 2022-23નું કેલેન્ડર જાહેર થયું છે. આ કેલેન્ડરમાં પ્રથમ સત્ર, બીજું સત્ર, પરીક્ષાની તારીખ, બોર્ડની પરીક્ષાની તારીખ,જાહેર રજાઓ સહિતની તમામ વિગતો રજૂ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત બોર્ડની ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષા આગામી 14 માર્ચથી શરૂ થશે અને 31મી માર્ચે આ … Read more

SPIPA સ્કોલરશિપ 2022 , ડિજિટલ ગુજરાતમાં કેવી રીતે અરજી કરવી

SPIPA સ્કોલરશિપ 2022

SPIPA સ્કોલરશિપ 2022, ડિજિટલ ગુજરાતમાં સ્પીપા શિષ્યવૃત્તિ 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી તેની સંપૂર્ણ અને સત્તાવાર માહિતી , SPIPA, અમદાવાદ દ્વારા 16-09-2022 થી યોજાનારી સિવિલ સર્વિસીસ (IAS, IFS, IPS વગેરે) મુખ્ય પરીક્ષા 2022 માટે કોચિંગ ક્લાસ મફતમાં શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. કોચિંગ ક્લાસમાં જોડાવા ઈચ્છતા ઉમેદવારો (ગુજરાતના નિવાસી )એ આ જાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખથી … Read more

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2022, જાણો પરીક્ષા તારીખ @gseb.org

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2022

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2022 :ગુજરાત માધ્ય. અને ઉ. મા. બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 તથા સંસ્કૃત પ્રથમની પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ જાહેર, ધોરણ 10 માં એક અથવા બે વિષયમાં નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષા આપશે GSEB STD 10 Purak Pariksha Time Table 2022 ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2022 બોર્ડનું નામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર … Read more

ધોરણ 12 આર્ટસ પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2022, જાણો પરીક્ષા તારીખ @gseb.org

ધોરણ 12 આર્ટસ પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2022

ધોરણ 12 આર્ટસ પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2022 : ગુજરાત માધ્ય. અને ઉ. મા. બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ જાહેર, ધોરણ 12 માં એક વિષયમાં નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષા આપશે GSEB STD 12 Arts Purak Pariksha Time Table 2022, ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ પૂરક પરીક્ષા ટાઈમ ટેબલ 2022 ધોરણ 12 આર્ટસ … Read more

ધોરણ 12 કોમર્સ પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2022, જાણો પરીક્ષા તારીખ @gseb.org

ધોરણ 12 કોમર્સ પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2022

ધોરણ 12 કોમર્સ પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2022 : ગુજરાત માધ્ય. અને ઉ. મા. બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ જાહેર, ધોરણ 12 માં એક વિષયમાં નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષા આપશે GSEB STD 12 Commerce Purak Pariksha Time Table 2022, ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ પૂરક પરીક્ષા ટાઈમ ટેબલ 2022 ધોરણ 12 કોમર્સ … Read more

ધોરણ 12 સાયન્સ પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2022, જાણો પરીક્ષા તારીખ @gseb.org

ધોરણ 12 સાયન્સ પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2022

ધોરણ 12 સાયન્સ પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2022 :ગુજરાત માધ્ય. અને ઉ. મા. બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ જાહેર, ધોરણ 12 માં એક અથવા બે વિષયમાં નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષા આપશે GSEB STD 12 SCIENCE Purak Pariksha Time Table 2022, ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ પૂરક પરીક્ષા ટાઈમ ટેબલ 2022 ધોરણ 12 સાયન્સ … Read more

ગુજરાત ડિપ્લોમા એડમિશન 2022 | ઓનલાઇન નોંધણી, ચોઇસ ફિલિંગ, મોક રાઉન્ડનું પરિણામ @acpdc.co.in

ગુજરાત ડિપ્લોમા એડમિશન 2022

ગુજરાત ડિપ્લોમા એડમિશન 2022-23 | ACPDC પ્રવેશ પ્રક્રિયા 2022 ગુજરાત ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ. ગુજરાત ડિપ્લોમા એડમિશન શેડ્યૂલ 2022 @acpdc.co.in. ACPDC વેબસાઈટ મુજબ ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ (SSC) પછી ડિપ્લોમા એડમિશન 16મી જૂન 2022ના રોજથી શરૂ થશે, વિવિધ સમાચાર પત્રો પર પ્રકાશિત નોટિફિકેશન, હવે સમગ્ર ગુજરાતમાં આપેલા કેન્દ્રો પર ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ પ્રવેશની નોંધણીનો સમય છે. ACPDC ડિપ્લોમા પ્રવેશ 2022 ગુજરાત ડિપ્લોમા એડમિશન 2022 … Read more

ગુજરાત આઈટીઆઈ એડમીશન 2022, ઑનલાઇન અરજી, પ્રવેશ તારીખો, પાત્રતા, ડોક્યુમેન્ટ લિસ્ટ

ગુજરાત આઈટીઆઈ એડમીશન 2022

ગુજરાત આઈટીઆઈ એડમીશન 2022 : અરજી ફોર્મ , ઑનલાઇન અરજી, પ્રવેશ તારીખો, પાત્રતા, ડોક્યુમેન્ટ લિસ્ટ, આઈટીઆઈ એડમીશન ૨૦૨૨ ગુજરાત ITI પ્રવેશ 2022: ગુજરાત ITI એડમિશન 2022 એપ્લિકેશન પ્રક્રિયા જૂન 2022 માં રોજગાર અને તાલીમ નિયામક (DET) દ્વારા કામચલાઉ રીતે શરૂ થશે. ગુજરાત ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થામાં પ્રવેશ દ્વારા ઉમેદવારોની ગુજરાતમાં ITIs દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા વિવિધ એન્જિનિયરિંગ અને નોન-એન્જિનિયરિંગ ટ્રેડમાં … Read more

[ Declared ] ધોરણ 12 પરિણામ 2022, અહીંયા થી ચેક કરો તમારું પરિણામ @gseb.org

ધોરણ 12 પરિણામ 2022

ધોરણ 12 પરિણામ 2022 તારીખ 12-5-2022 ના જાહેર થવાની સંભાવના છે. ધોરણ 12 રીઝલ્ટ 2022 | ધો 12 પરિણામ 2022 |ધોરણ 12 સાયન્સ રીઝલ્ટ 2022 | ધોરણ 12 ગુજકેટ રીઝલ્ટ 2022 | ધોરણ 12 વિજ્ઞાનપ્રવાહ રીઝલ્ટ 2022 | જયારે પણ ધોરણ 12 (STD 12 RESULT 2022 ) જાહેર થશે ત્યારે આ પોસ્ટમાં જ મુકવામાં આવશે … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો